Συνάντηση εκπαιδευτικών στην Κέρκυρα

13 Δεκέμβρη: Συνάντηση εκπαιδευτικών Β/βάθμιας που συμμετέχουν στο Σχέδιο Δράσης / Ενημέρωση για το Why Women Don’t Edit Wikipedia? από τον Μ. Μαγιολαδίτη

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *